ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μέσα παγίδευσης

Μέσα από μία γκάμα προϊόντων, η antipest solutions παρέχει τη δυνατότητα προμήθειας εξοπλισμού και συσκευών σύλληψης/διαχείρισης εντόμων και τρωκτικών, παρέχοντας το μέγιστο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την ασφάλεια των ανθρώπων και ζώων αλλά και την μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επιβλαβείς ουσίες ή υλικά.

Είναι συμβατές και σύμφωνες με τις αρχές του HACCP και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εταιρείες που τηρούν και εφαρμόζουν διάφορα συστήματα ποιότητας (ISO, BRC, κλπ). Αναφέρονται ενδεικτικά: