Χημικά – Καθαριστικά/Απορρυπαντικά - Απολυμαντικά

Η antipest solutions μέσω των συνεργασιών της με εταιρείες χημικών, είναι σε θέση να προμηθεύσει επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (και όχι μόνο), με μία μεγάλη ποικιλία σε απολυμανστικά, χημικά, καθαριστικά και απορρυπαντικά προϊόντα για το προσωπικό, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις κτιριακές εγκαταστάσεις (τοίχοι, δάπεδα κλπ). Όλα είναι προϊόντα επαγγελματικής χρήσης και συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις ειδικά που τηρούν και εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας (ISO, BRC κλπ).