Καταπολέμηση - έλεγχος τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι)

Καταπολέμηση - έλεγχος τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι)

Description

Έλεγχος και καταπολέμηση τρωκτικών σε επαγγελματικούς χώρους ή οικίες. Υλοποιούμε σύστημα μυοκτονίας σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα και συστήματα ποιότητας και μόνο με εγκεκριμένα τρωκτικοκτόνα.