Έλεγχος & διαχείριση ιπταμένων εντόμων (π.χ. μύγες)

Έλεγχος & διαχείριση ιπταμένων εντόμων (π.χ. μύγες)

Description

Εξωτερικός ψεκασμός με εγκεκριμένα βιοκτόνα για τον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων. Εσωτερικά γίνεται χρήση ασφαλών ηλεκτρικών εντομοπαγίδων σύλληψης εντόμων.