Ισοθερμικά κιβώτια

Ισοθερμικά κιβώτια

Description

Ισοθερμικά κιβώτια διαφόρων διαστάσεων, μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε σταθερές θερμοκρασίες. Διαθέτουν ειδικά τοιχώματα καλυμμένα από ειδικό υλικό που εξασφαλίζει άριστη μόνωση, τεράστια αντοχή και επιτρέπει ελάχιστη απώλεια θερμότητας 1,5οC ανά ώρα ή απώλεια ψύχους 0,5 οC ανά ώρα. Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των κανόνων υγιεινής και αντέχουν σε θερμοκρασίες από -40 έως +100 οC. Έχουν πλήρη εφαρμογή στη διανομή έτοιμου φαγητού, στη ζαχαροπλαστική & αρτοποιία αλλά και στη διανομή φαρμάκων και άλλων ιατρικών παρασκευασμάτων.